Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Informationskunnighet - lektionsupplägg

Informationssökning och ett kritiskt förhållningssätt hänger ihop. Det handlar om att ta makten över sitt eget sökande. Nu finns flera seriösa sajter som riktar sig till pedagoger och vi berättar vilka de är och vad som skiljer dem åt. Allt för att vi skall bli bättre på att reflektera när vi söker

Informationskunnighet - lektionsupplägg

Mikoteket

Är ett omfattande läromedel som består av olika spår. Varje spår innehåller olika  kapitel i vilka text och länkar varvas med bilder, videor och praktiska övningar som introducerar - och låter användaren prova - olika digitala verktyg. 

Materialet är fritt att använda i icke-kommersiell utbildning och intern kompetensutveckling.
Till Mikotekets arbetsmaterial om Digital kompetens.
Från Interaktivarum

MIK för mig - digital utbildning

Metodmaterial inom områden som konspirationsteorier, vinklade budskap, anonymitet med mera. Lektioner finns att ladda ner till de olika avsnitten som alla är kopplade till läroplanen i ungdomsskolan i ämnena; samhällskunskap, svenska och historia.

Unga och medier är direkta lektionsförslag. Här tar man upp specifika frågor kring sociala medier som; tonen på nätet, om vår sociala roll, kränkningar och var gränserna faktiskt går med mera. Uppskattad tid för lektionerna är angivna.

Från Statens Medieråd 

Malmö delar - en didaktisk resurs

Lektionsmaterial som lärare delar med varandra. Tydliga och överskådliga introduktioner som avslutas med lektioner inom ett arbetsområde. Här tar man upp i vilket ämne, antal moment och tänkt målgrupp. I materialet kan det finnas filmer, modeller och annat som är användbart för dig som lärare.

Pedagog Malmö bygger succesivt upp lektionsbanken. Du väljer själv ämne, nivå etc. Här ett exempel på en lektion inom området:

Informationssökning och sökkritik

Till Malmö delar

Internetkunskap

Internetkunskap är ett informationspaket som analyserar olika beteenden eller suspekta delar av internet och som ger dig redskap att handskas med dem. Mycket användbart bland annat som underlag för diskussioner. Det som skiljer Internetkunskap från läromedlen här ovan är att det är ett direkt till tilltal till en ung vuxen. Avsnitten tar bland annat upp; Så sprids lögner, Så luras vi av våra känslor, Så styr algoritmerna dig.

Till Internetkunskap
IIS - Internetstiftelsen är utgivare och bidrar med vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Innehållet är fritt att använda enligt Creative Commons.

Mer om informationskunnighet

Integritet på nätet. Om medvetenhet om nätet, datadetox och digital säkerhet. 
Bok och länktips från Stockholms Stadsbibliotek

Relaterat material från Folkbildningsnätet

Faktaresistens - så funkar viBild från Malmö delar