Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Frågelådor - utmärkta kunskapskällor för informationssökaren

I tider när fakta ifrågasätts fyller dessa svarstjänster en viktig funktion. Att jämföra uppgifter är regel nummer ett vid informationssökning. Varför då inte börja med att få ett expertsvar? Här listar vi några frågetjänster där forskare och andra ämneskunniga svarar på allmänhetens frågor.

Om allt mellan himmel och jord

Bibblan svarar
Bibliotekarier runt om i Sverige svarar på frågor. Därtill med angivna källor för den som vill veta mer. Här kan du läsa tidigare i svar i arkivet. Observera att tjänsten dessutom finns på flera språk; arabiska, spanska, ryska, finska, persiska, franska, engelska och polska.

Biologi

Fråga jourhavande biolog om djur och natur, även om ekologi och evolution.
Det går bra att bifoga bild till din fråga. En tjänst från Naturhistoriska Riksmuseet.

Lunds Universitet svarar på frågor om zoofysiologi inklusive djuret människan.
Svar på frågor om djur ordentligt ordnade och med utförliga förklaringar.

Geologi

Fråga jourhavande geolog
Har du hittat en stenart du undrar över? Ta ett foto och skicka in till Naturhistoriska Riksmuseets jourhavande geolog som svarar på frågor om mineral, bergarter, om malmer och deras bildningssätt. Även om Sveriges berggrund och geologiska utveckling, om jordklotets uppbyggnad och utveckling, plattektonik, kontinentaldrift, vulkaner, jordbävningar och bergskedjebildning.

Fysik

Fysik - Lista på ämnen som finns i frågelådan
Från Nationellt Resurscentrum för Fysik - NRCF

Kemi

Kemilärarnas Resurscentrums Frågor och svar

Kanske finns din kemifråga på den här sidan som delat in ämnet i;
Vardagens kemiska produkter, Organisk kemi, Labteknik, Säkerhet & hälsofarliga ämnen, Fysik & kemi, Elektrokemi, Diverse, Biokemi och Allmän kemi 

Skog & Natur

Fråga SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet har ett brett kunnande inom många områden. Fråga om natur, ekologi, skog och träd.
 

Svenska

Frågelådan från Institutet för språk och folkminnen svarar på alla slags frågor om grammatik, hur man skriver och talar. Titta gärna också i tidigare Frågor och svar om språk