Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vår mediekonsumtion

Hur är förhållandet mellan svenskarna och medierna? Hur står det till med nyhetsbevakningen? Och hur kritiska är vi?

Vår mediekonsumtion

Vad vi vet om svenskarnas mediekonsumtion

Mediebarometern undersöker tendeser och förändringar kring svenskarnas mediekonsumtion. Undersökningen utkommer en gång om året. Diagrammet visar andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 1979-2017 (procent). Nordicom

Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet En studie som visar att människors konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad och att växande klassklyftor och ett ökat informationsutbud lett till att befolkningens nyhetsvärldar ser väsentligt olika ut, något som riskerar att öka samhällsklyftorna ytterligare. Boken från 2018 går att ladda ner från Nordicom. 

Medieutvecklingen 2017. Statistik och fakta som beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Här ryms allt från ungas medieliv till europeisk mediepolitik.

Nordicom är en oberoende (non-profit) organisation som arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Nordicom är knutet till Göteborgs Univ. och Nordiska Ministerrådet.

Gymnasieelever dåliga på källkritik

Självförtroendet var högt bland de 483 eleverna som testades. 68 procent sa att de var bra eller mycket bra på att faktagranska och 70 procent sa att de var bra eller mycket bra på att söka information. Men hela 88 procent misslyckades när de skulle skilja på nyheter och reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar. Många hade också svårt att skilja artiklar med falsk eller tydligt partisk information, om t ex klimatförändringar eller bantning, från artiklar som presenterade opartisk forskning. Undersökningen Svårt för ungdomar att identifiera falska nyheter på nätet gjordes av Nordicom och släpptes januari 2019

Lärarmaterial

Lektionstips från Mediekompass
Från Tidningsutgivarna

Expert på medier. Handbok i Medie- och informationskunnighet från Statens Medieråd.

Vad menas med en filterbubbla?

Sök­motorer och sociala medier an­passar in­formationen vi får från internet till vad de har räknat ut om våra intressen och värderingar. In­formationen filtreras för att passa vår smak, och resultatet blir att vi lever i en bubbla av information som inte utmanar oss. Källa: Computer Swedens Ordlista.

Forskare svarar på vad filterbubblor är i den här UR-filmen nedan, 3,5 min.

Fördjupning

Medierna i P1
Har koll på medier och journalistik. Radioprogram som granskar vårt medieutbud genom att utgå ifrån aktuella händelser. Omfattande arkiv.

Chechlogy
Ett mycket välgjort och genomtänkt material om nyheter och informationssökning för amerikanska lärare. Efter registrering kommer du åt lektioner och idéer att bli inspirerad av.

Relaterat material på Folkbildningsnätet

Svenskarna och internet 2018 - rapport från Internetstiftelsen
släppt hösten 2018. Rapporten utkommer varje år oktober och ger värdefull information om medieutbud, användning och trender. Användbara sammanfattningar.

Det nya medielandskapet