Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Oxford Internet Institute

Ett av världens ledande forskningsinstitut om Internets använd och utveckling där man undersöker hur samhället formar Internet och hur Internet formar samhället.