Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Legala handboken

Vad får man använda för material på nätet? Vad gäller när sociala medier används i undervisningen? Det här är några frågor som Legala handboken försöker svara på. Legala handboken vill ge stöd till pedagoger och studenter så att man inte av misstag bryter mot lagen.

Legala handboken
Det är mycket du som undervisar eller studerar måste känna särskilt när det gäller digitalt material med olika licensformer, Creative Commons och liknande. Testa dina kunskaper i Legala handbokens kurs, där du kan börja med en test.