Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digital egenmakt

Ett projekt på Skarpnäcks folkhögskola. När man kan klara att sköta myndighetskontakter och andra webbtjänster på egen hand behöver man inte längre vara beroende av andra på dessa områden.

Digital egenmakt

Skarpnäcks folkhögskola har valt att fokusera på korttidsutbildade invandrare. Många av dem hade svårigheter att både läsa och skriva men förstod svenska språket rätt så bra. En kombination av bild och berättarröst kunde hjälpa dem att lättare ta till sig kunskaperna. Exempel på det finns i länken nedan, "Gå direkt till metoden".

I projektet ville man främst undersöka hur man kunde använda Jing och FolkBildningsNätets Sociala Medier (FBNSM) för att underlätta IT-användandet hos målgruppen.
En presentation gjord i Prezi beskriver de erfarenheter man fått genom projektet.

FlexLär 2011 - metodprojekt

Så här skapade vi metoden

Gå direkt till metoden

Att använda metoden