Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Det nya Medielandskapet

Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem. Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens. Här tipsar vi om hur du kan börja resan in i det nya medielandskapet med fakta, utbildningspaket och filmer från seriösa aktörer. 

Det nya Medielandskapet

Vad är egentligen kunskap?

Professor Åsa Wikforss forskning är inriktad på kunskapsteori och medvetandefilosofi. I ett samtal förklarar hon varför ämnet blivit så aktuellt. En viktig förklaring är genomslaget för sociala medier. Men förnekande av fakta kan också förklaras av människans innersta psykologi, där känslor och fördomar styr mycket av vårt agerande. Från Fjärde uppgiften 2017,15 min.

Statens medieråd

Lär om medier tar upp olika aspekter av att kunna hantera dagens informationflöde. 
I Lär om medier finns också en digital utbildning, MIK för mig, som vänder sig till pedagoger och elever. MIK för mig vill få igång diskussioner kring hur vi använder medier och hur de påverkar oss. Aktuella och färdiga lektioner finns till hands.

Internetguider från .se

Internetstiftelsen publicerar högaktuellt fortbildningsmaterial kring användningen av internet. Orientera dig med hjälp av filtreringen till vänster på sidan. Lär dig mer - guider.

Legala Handboken

Det är mycket du som undervisar eller studerar bör känna till, särskilt när det gäller digitalt material med olika licensformer, Creative Commons och liknande. Det här kan verka snårigt men hjälp finns. Genom att erbjuda aktuell och korrekt information, goda exempel, tips och idéer vill Legala handboken främja internetanvändningen i svensk utbildning. Till Legala Handboken Ett samarbete mellan iis.se och Unipoll.

  

Fördjupning 

Kritiskt tänkande - en introduktion
En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till. Av Lars Torsten Ericsson, SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning, 2017. 

Konsten att hantera en föränderlig framtid
En UR-serie där sex olika föreläsare som tar resonerar kring om vi har tillräckligt med kapacitet och visdom för att kunna agera i en tid med stora förändringar? Från december 2017.

Sant eller falskt - vem bryr sig?
Har sanningen blivit alltmer oviktig när vi skapar våra världsuppfattningar? Är bra och övertygande berättelser viktigare än vad som faktiskt hänt? En debatt där man diskuterar filterbubblor, myter, faktaresistens och konspirationsteorier. Medverkar gör journalisterna Jack Werner och Anders Mildner, kulturgeografen Maja Essebo och idéhistorikern Svante Nordin. Moderator: Andreas Ekström, journalist. UR, inspelat den 14 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet. 60 min.

Relaterat material från Folkbildningsnätet

Nyheter - vilka kan vi lita på