Det nya Medielandskapet

Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem. Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens. Här tipsar vi om hur du kan börja resan in i det nya medielandskapet med fakta, utbildningspaket och filmer från seriösa aktörer. 

Det nya Medielandskapet

Statens medieråd

Lär om medier tar upp olika aspekter av att kunna hantera dagens informationflöde. 
I Lär om medier finns också en digital utbildning, MIK för mig, som vänder sig till pedagoger och elever. MIK för mig vill få igång diskussioner kring hur vi använder medier och hur de påverkar oss. Aktuella och färdiga lektioner finns till hands.

Internetguider från .se

Internetstiftelsen publicerar högaktuellt fortbildningsmaterial kring användningen av internet. Orientera dig med hjälp av filtreringen till vänster på sidan. Lär dig mer - guider.

Legala Handboken

Det är mycket du som undervisar eller studerar bör känna till, särskilt när det gäller digitalt material med olika licensformer, Creative Commons och liknande. Det här kan verka snårigt men hjälp finns. Genom att erbjuda aktuell och korrekt information, goda exempel, tips och idéer vill Legala handboken främja internetanvändningen i svensk utbildning. Till Legala Handboken Ett samarbete mellan iis.se och Unipoll.

 

Kritiskt tänkande - en introduktion
En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till. Av Lars Torsten Ericsson, SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning, 2017.

Kolla källan - om sociala medier

Skolverkets avdelning för kritisk granskning av olika medier heter Kolla Källan. Här hittar du fakta om sociala medier och hur du kan tänka källkritiskt när det gäller sociala medier.

Fördjupning från UR

Har vi blivit mer faktaresistenta?
Ett av demokratins fundament är att medborgarna är välinformerade. Jesper Strömbäck, professor i journalistik, talar om människans tendens att föredra information som bekräftar den egna verklighetsuppfattningen. Det har blivit allt enklare att söka sig till information som bekräftar de egna åsikterna, samtidigt som traditionella institutioner har tappat i auktoritet. Därför står vi mitt i en kamp om verkligheten, menar han. Inspelat den 23 februari 2017 Arrangör: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier. 24 min.

Faktaresistens och alternativa fakta
Vad är kunskap och vem producerar den? Panelsamtal om polariserad politisk debatt, pseudovetenskap och sanning. Medverkande: Arne Jarrick, professor i historia; Åsa Wikfors, professor i filosofi och Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat den 15 februari 2017 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. 60 min.

Sant eller falskt - vem bryr sig?
Har sanningen blivit alltmer oviktig när vi skapar våra världsuppfattningar? Är bra och övertygande berättelser viktigare än vad som faktiskt hänt? En debatt där man diskuterar filterbubblor, myter, faktaresistens och konspirationsteorier. Medverkar gör journalisterna Jack Werner och Anders Mildner, kulturgeografen Maja Essebo och idéhistorikern Svante Nordin. Moderator: Andreas Ekström, journalist. UR, inspelat den 14 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet. 60 min.

Näthatet och demokratin: om konsekvenserna av det nya medielandskapet.
Ett inspelat seminarium från maj 2016. Medverkande: Statens medieutredare Anette Novak, Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Panelister: prof. Mårten Schultz Stockholms Univ, Birgitta Olsson (L) riksdagsledamot, Linda Snecker (v) riksdagsledamot.
Seminariet ingår i serien "Offentliga samtal" som anordnas i samarbete med Vetenskapsrådet.
1t 50 min.