Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Markera område på skärmen

Markera ditt skärmklipp

Markera område på skärmen

Markera det område på skärmen du vill spara enligt bilden.

Detta sparar du därefter som en bild till datorn som du kan använda dig av i din lathund.

Du kan också färgmarkera vissa delar av skärmen där du vill ha uppmärksamheten.