Pixabay - hitta fria bilder

Du kan fritt använda alla bilder från Pixabay i digital och tryckt form, för personligt och kommersiellt bruk, utan att attribuera till den ursprungliga fotografen.

Att hitta bilder av hög kvalitet, gratis är en mödosam uppgift - på grund av upphovsrättsliga frågor, attributionskrav, eller helt enkelt bristande kvalitet. Detta inspirerade skaparna av Pixabay - ett slutförvar för fantastiska Public Domain bilder. Du kan själv bidra med dina bilder. 

Frågor om Pixabay