Pixabay - hitta fria bilder

Du kan fritt använda alla bilder från Pixabay i digital och tryckt form, för personligt och kommersiellt bruk, utan att attribuera till den ursprungliga fotografen. Se här den utmärkta introduktionen till hur du kan använda Pixabay av Åsa Kronkvist

Att hitta bilder av hög kvalitet, gratis är en mödosam uppgift - på grund av upphovsrättsliga frågor, attributionskrav, eller helt enkelt bristande kvalitet. Detta inspirerade skaparna av Pixabay - ett slutförvar för fantastiska Public Domain bilder. Du kan själv bidra med dina bilder. 

Frågor om Pixabay