Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webbapplikationer i undervisningen

Glimåkra folkhögskola har utvecklat en webbapplikation som kan användas i undervisning.

Webbapplikationen är uppbyggd kring en databas och ett antal logiskt sammanbundna webbsidor.