Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökning, källkritik och hypertextualitet på Internet

Idén med vårt projekt var att först öka projektgruppens kompetens när det gäller informationssökning och källkritik på Internet,

Därefter var idéen att sprida denna kunskap till våra elever. Då vi som ingår i ArnöITerna har väldigt olika typer av undervisning har arbetssätten och innehållet i ITiS-projektat varierat.