Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sociala med!er

Sociala med!er vill ge oerfarna internetanvändare möjligheter att skapa sig en grundläggande kunskap om vår tids sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter, Bloggar och mycket mer.

Sociala med!er

Materialet innehåller inspirerande filmer vilka tillsammans med förklarande uppgifter erbjuder allt man behöver för att komma igång med sociala medier.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Så skapades materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.