Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Site ITiS

Ett gemensamt undersökande arbete kring Internet, som syftar till att bli mer bekant med relevanta internetsidor som har med specifika ämnesområden att göra.

Detta kommer också att betyda nya möjligheter i att använda datorn som ett naturligt redskap i ordinarie verksamhet, och att datorn blir en naturlig del i planering och dokumentation. I en tid av förändring skapas möjligheter att bryta gamla mönster genom användandet av IT, som till exempel söka ny information via nätet istället för uppslagsverk