Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Redovisa - dokumentera - kommunicera

Syftet med projektet var att alla kursdeltagare skulle bli vana vid att använda datorer.

Vi hade tre delmål:

  • Redovisningarna av arbeten i skolan skulle bli bättre och trevligare, bl.a. med hjälp av bildspel.
  • Dokumentationen av skolarbeten skulle bli överskådlig och lätthanterlig i datorn.
  • Arbetet med klassens hemsida skulle göra deltagarna förtrogna med hur hemsidor är uppbyggda och fungerar och hur man kan kommunicera där.

Mycket gick bra, vi har t.ex. avnjutit några riktigt läckra bildspel i samband med redovisning av friluftsaktiviteter. En del saker tog väldigt lång tid, t.ex. arbetet med hemsidan. Det tog två månader innan en startsida äntligen fanns på plats ” in the cyber-space” !