Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätet som informationskälla

Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet.