Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritiskt tänkande på Internet

På Hagabergs folkhögskola hade vi alltmer börjat uppmärksamma att många elever hade ett okritiskt förhållningssätt till informationssökning på Internet.

Andra problem vi lagt märke till, var brister i förmågan att sovra i informationsflödet, att göra egna reflexioner, att själv formulera egna slutsatser och att presentera ny kunskap för andra på ett intressant och begripligt sätt. Det blev därför naturligt att gemensamt utgå från denna problematik i ITiS-projektets två grupper på skolan. Vi valde tillsammans ämnet: ”Sök, finn, granska, reflektera och producera”