Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ITiS-rapport allmänna kurserna Sigtuna folkhögskola

Vi beslöt att låta Stockholmsveckans dokumentation bestå i en webbsida som vi lärare och elever tillsammans skulle producera och att med hjälp av varandras kompetens öka var och ens kunskaper kring webbproduktion och PowerPoint.

När ITiS-projektet började introduceras på vår skola startade vi i frågan om vilka arbetslag som skulle delta. Ganska snart formerades ett arbetslag för skolans allmänna kurser. Det består alltså av lärare från den allmänna kursen, från intensivengelskan samt konstlinjen. Vi valde att utgå från ett återkommande tema som den allmänna kursen har, Stockholmsveckan. Detta tema innebär att vi under en veckas tid arbetar med Stockholm ur olika aspekter och att vi också förflyttar undervisningen till Stockholm.

Vi kom fram till att webbproduktion och PowerPoint-presentation var något vi behövde få större kunskaper om och få ökad möjlighet att använda oss av. Vi beslöt att låta Stockholmsveckans dokumentation bestå i en webbsida som vi lärare och elever tillsammans skulle producera och att med hjälp av varandras kompetens öka var och ens kunskaper kring webbproduktion och PowerPoint.