Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ITiS på fritidsledarlinjen på Sigtuna folkhögskola

ITiS-projektet avser att i det publicerande avsnittet producera länksidor för det informationssökande avsnittet.

Främst faller denna uppgift på undervisande lärare, som ingår i ITiS-projektet. Metoden att söka information med sökmotorer följs upp med träning i att sammanställa och publicera webbsidor med aktiva länkar.