Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IT-stöd i folkbildningsverksamhet

Ljungskile folkhögskola utvecklar sina kunskaper kring informationssökning

Projektet syftar till att uppnå större kunskap hos lärare och elever på folkhögskolan om informationssökning i stort men även på att bli bättre på att sovra bland befintlig kunskap. I projektet ingick också att lära sig mer om när olika informationsmedia fungerar bäst.