Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Internet i undervisningen

Ett ITiS-projekt kring hur man kan öka kunskapen om och nyttan av internet som ett redskap i undervisningen

Vårt projekt har två huvudsyften: det ena är att göra oss själva bättre förtrogna med Internet, dvs ge oss en egen kompetensutveckling så att vi kan använda Internet som ett bra pedagogiskt verktyg i våra temastudier. Det andra är att arbeta fram en länkportal på vår hemsida som våra kursdeltagare förhoppningsvis kan använda som en bra startpunkt när de ska ut på Internet och hämta information.