Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Innanför utanförskapet i den digitala världen

Projekt vars syfte var att erbjuda en chans till bekantskap med den digitalvänliga vardagen och minska utanförskapet.

Innanför utanförskapet i den digitala världen

 

Målet var att projektets målgrupp skulle våga ta klivet ut i den digitala världen och kunna utföra vanliga vardagliga behov via nätet.

Målgrupper var kvinnor med invandrarbakgrund med låga läs-och skrivkunskaper i svenska språket, män med invandrarbakgrund som har haft svårighet med det svenska språket och den digitala världen och ser det som en prestigeförlust att erkänna att de inte kan, äldre svenskar som inte tidigare har vågat ta steget ut i den digitala världen.

Flexlär 2010 - Digitala klyftanprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.