Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Informationspilotprojektet 1999/2000

Hjälmareds folkhögskola utbildar elever i att söka på Internet och bli en resurs på skolan

Projektets syfte var att utbilda två elever per klass i informationssökning på Internet och i databaser men även på bibliotek. Efter en intensivkurs skulle de verka som resurser i klasserna både för eleverna och för lärarna.