Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Förstudie inför kommande ITiS-projekt

Vi vill genom ITiS-projektet lära oss att hantera tekniken och använda oss av den tillsammans med våra kursdeltagare.

Vi vill således integrera datoranvändningen i skolarbetet. Det innebär bl.a. ordbehandling, Internet-sökning och i slutändan redovisning genom bl.a. PowerPoint.