Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsnätet som ett hjälpmedel till kommunikation, information och demokrati.

Det finns en attityd bland personal och studerande "jag vill bli informerad” denna vill vi ändra till ”jag vill kunna informera mig”. Bearbeta den rädsla och osäkerhet som delvis finns när det gäller att använda sig av IT-baserade kommunikationssystem.

Vi har sedan flera år använt Folkbildningsnätet och programvaran First Class för att informera och kommunicera mellan olika grupper på skolan. Det har dock varit stor skillnad på kunskaper om och viljan att använda detta verktyg. Det finns stora skillnader i förmågan att använda sig av FBN.

Inom projektets ram vill vi utöka kompetensen att förmedla information i form av text och bild. Vi vill hitta användarvänliga rutiner och göra det enkelt och självklart att informera och kommunicera via First Class. Det finns en attityd bland personal och studerande "jag vill bli informerad” , denna vill vi ändra till ”jag vill kunna informera mig”. Bearbeta den rädsla och osäkerhet som delvis finns när det gäller att använda sig av IT-baserade kommunikationssystem.

Vi vill rensa i den mängd av tidigare försök till digitala konferenser, almanackor m.m. som finns på skolan och göra en digital mötesplats som är så intressant och innehållsrik att all personal och alla studerande med självklarhet söker sig dit för att informera sig själva och andra om vad som händer på skolan.