Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningens Fria Programvaruguide

Folkbildningens Fria Programvaruguide är bl a en wikisida där alla kan medverka för att skapa pedagogiska instruktioner kring fria datorprogram som sedan publiceras på Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurssidor i ett mera färdigt skick. Materialet består av enkla och tydliga guider, både gjorda för att skrivas ut och för skärmvisning med korta videofilmer.

Folkbildningens Fria Programvaruguide

Här ska den som känner sig lite osäker vid en dator kunna ta del av öppna och fria programvaror och därigenom lösa de flesta behov man har som medborgare i dagens informationssamhälle. Materialet är även riktat till pedagoger och it-ansvariga som behöver information, tips och material i sin verksamhet.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Så skapades materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.