Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Det går att lära gamla hundar att sitta!

Vår tanke med detta ITiS-projekt är att få kursdeltagarna, som i detta fall är pensionärer, att bli nyfikna på att hämta information från Internet och att bli vana vid att använda datorn som redskap.

Vi valde att koncentrera projektet kring våra studiebesök som vi gör varje vecka vid något av Stockholms muséer eller vid någon annan kultur/samhällsinrättning. Vi läser om vår historia från forntiden och arbetar oss framåt i tiden till nutid. Dessa studiebesök har en central funktion i vår utbildning, varför vårt projekt får en viktig roll i kursen.