Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg.

Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. Livskursen är inriktad mot projekt-/temastudie med inslag av skapande, medan Naturvetenskapligt basår är i huvudsak ämnesinriktad. Fanns det några möjligheter att i ett gemensamt projekt initiera ett samarbete?