Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Datakunskap: grundläggande bildbehandling

Det här studiematerialet innehåller bildbehandling; programmen är Word, Paint, Photoshop.

Datakunskap: grundläggande bildbehandling

Du behöver bilder, antingen skannade eller från kamera eller mobil, programmen Word, Paint, Photoshop.