Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Även de äldre vill vara med

Syfte var att komma åt grupper som står utanför den digitala utvecklingen och få dem tillbaka i systemet och i och med det minska den digitala klyftan i samhället.

Även de äldre vill vara med

 

Projektets målgrupp var pensionärer, nykomna invandrare, men även övriga som inte har haft möjlighet att bekanta sig med digitala medier som används till vardags. Målet var att utveckla en läromiljö som var speciellt anpassad för ovan nämnda grupper.

Under projektets gång skapades en hemsida, www.ebildning.se där deltagarna kunde ställa frågor och få hjälp och tips kring datorkunskap.

Flexlär 2010 - Digitala klyftanprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.