Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Anpassad IT i vardagen

Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur.

Anpassad IT i vardagen

 

Olika programvaror kompenserade för personernas svårigheter genom möjligheter till bildstöd, förenklad navigering, uppläst text och så vidare. Projektet vände sig även till stödpersoner och gav möjlighet till distanssupport mellan närträffar. Detta gjorde att brukaren fick större tillgång till sina kunskapsverktyg och kände sig tryggare med dem.

FlexLär 2011 - metodprojekt 

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.