Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ämnesövergripande arbete i lärarlag

Den bakomliggande tanken med ITiS är att införa, förbättra och utveckla elevernas förmåga att lösa konkreta uppgifter med hjälp av datorn.

Genom träning vill vi skapa en vana hos eleverna att använda datorn som ett naturligt hjälpmedel vid alla slags arbeten i skolan. Eleverna ska bli förtrogna med datorn och dess program för ordbehandling, kalkylering och bildhantering. Det ska vara naturligt att gå ut på Internet när man vill ha uppgifter om ett politiskt parti eller när man söker uppgifter om en författare.