Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 65 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Webbgerillan

  Projekt vars syfte var att genom sociala medier kommunicera med internetanvändare och öka intresset för folkbildningens möjligheter och det ”mervärde” folkbildningen kan erbjuda.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-13
 2. Artikel

  Flexibelt lärande i traditionell miljö

  Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-04-24
 3. Artikel

  Sociala medier i sociala medier

  Det här projektet syftade till att underlätta för personer som använt nätet ”till husbehov” – sådana som mailade, kanske läste tidningen eller hämtade information, men som behövde gå ett steg till för att utnyttja sin egen och nätets potential.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 4. Artikel

  Mitt liv med dator

  Projekt vars syfte var att stärka målgruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnors kunskaper inom datoranvändning, IKT och därigenom minska den digitala klyftan inom denna grupp.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 5. Artikel

  Även de äldre vill vara med

  Syfte var att komma åt grupper som står utanför den digitala utvecklingen och få dem tillbaka i systemet och i och med det minska den digitala klyftan i samhället.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 6. Artikel

  Datakunskap: att jobba med bilder i Paint (Pdf)

  Här går jag igenom hur du jobbar med bilder i programmet Paint. jag förminskar och beskär bilden.

  Uppdaterad:2017-09-21 Skapad:2015-03-03
 7. Artikel

  Datakunskap: att göra en designkontroll i hantverk (Pdf)

  Om du vill tex virka ett överkast, men är osäker på om din design kommer att se bra ut i större format, så kan du kolla den med hjälp av Paint och Word.

  Uppdaterad:2017-09-21 Skapad:2015-03-03
 8. Artikel

  IT-stöd i folkbildningsverksamhet

  Ljungskile folkhögskola utvecklar sina kunskaper kring informationssökning

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-19 Skapad:2002-01-10
 9. Artikel

  Innanför utanförskapet i den digitala världen

  Projekt vars syfte var att erbjuda en chans till bekantskap med den digitalvänliga vardagen och minska utanförskapet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-11
 10. Artikel

  Bloggskola - dialogforum på nätet

  Projekt vars syfte var att bredda folkbildningsdialogen och göra den tillgänglig för en yngre målgrupp genom Bloggskolor.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-14
 11. Artikel

  Bloggning som resurs till språklärare och deltagare

  Syftet med projektet var att utöka kunskapen om bloggning och användning av sociala media vid språkinlärning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-12
 12. Artikel

  Bambuser och Återsvinnlarna

  Ett projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten Bambuser i miljö- och omställningskursen Återsvinnlarna anordnad av Glokala Folkhögskolan.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 13. Artikel

  Anpassad IT i vardagen

  Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-05-08
 14. Artikel

  Bilder från Halland

  Ett projekt där syftet var minska den digitala klyftan med bilden som inkörsport till den digitala världen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-05-08
 15. Artikel

  Nätet som informationskälla

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-19 Skapad:2004-02-18