Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Media & IT

Visar 15 av 242 träffar på Media & IT

Sortera på:
 1. Webbsida

  educationdaily

  Finding key resources to help educators integrate mobile learning into the classroom.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2013-02-21
 2. Webbsida

  Skapa digitala lärresurser

  För dej som vill göra, eller redan gör, digitalt material till dina lektioner. Här hittar du stöd för att strukturera dina idéer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2015-08-19
 3. Webbsida

  elink

  elink är ett praktiskt verktyg när du vill göra ett utskick eller presentera ett tema med artiklar, filmer och bilder.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2017-04-24
 4. Webbsida

  Infogr.am

  Din information och grafik blir snygga informationsblad med hjälp av Infogr.am.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2015-06-10
 5. Artikel

  Webbgerillan

  Projekt vars syfte var att genom sociala medier kommunicera med internetanvändare och öka intresset för folkbildningens möjligheter och det ”mervärde” folkbildningen kan erbjuda.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-13
 6. Artikel

  Flexibelt lärande i traditionell miljö

  Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-04-24
 7. Artikel

  Sociala medier i sociala medier

  Det här projektet syftade till att underlätta för personer som använt nätet ”till husbehov” – sådana som mailade, kanske läste tidningen eller hämtade information, men som behövde gå ett steg till för att utnyttja sin egen och nätets potential.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 8. Artikel

  Mitt liv med dator

  Projekt vars syfte var att stärka målgruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnors kunskaper inom datoranvändning, IKT och därigenom minska den digitala klyftan inom denna grupp.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 9. Artikel

  Även de äldre vill vara med

  Syfte var att komma åt grupper som står utanför den digitala utvecklingen och få dem tillbaka i systemet och i och med det minska den digitala klyftan i samhället.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2012-06-11
 10. Webbsida

  Mindmeister

  Brainstorma tillsammans eller planera för egen del med tankekartsprogrammet Mindmeister. 

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-10 Skapad:2011-08-18
 11. Webbsida

  DigiRef - öppna lärresurser

  Granskade och öppna resurser, här kan du söka material i ditt ämne. Du som lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt eget material.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-10 Skapad:2013-09-11
 12. Webbsida

  Popplet

  Ett flexibelt verktyg för presentation och för att strukturera idéer. 

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-10 Skapad:2015-06-03
 13. Webbsida

  Omvärldsbloggen - skolans digitalisering

  Kunskap och idéer om digitalisering för att komma till nytta i skolornas strategiska arbete. Omvärldsbloggen håller dig uppdaterad om aktuella händelser inom området IT och lärande, både i Sverige och utomlands.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-10 Skapad:2008-03-21
 14. Webbsida

  Digitalt självförsvar

  Om du vill börja kommunicera på säkrare sätt eller helt enkelt vill veta lite mer om hur internet fungerar. Författarna till foldern tar även upp sådant som massövervakning och de spår du lämnar efter dig på internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2017-10-06
 15. Webbsida

  Dataskydd.net

  Dataskydd.net är en svensk ideell förening som arbetar för ett bättre dataskydd både vad det gäller juridik och teknik.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2017-10-06