Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Media & IT

Visar 15 av 242 träffar på Media & IT

Sortera på:
 1. Webbsida

  Digitalt källskydd - en introduktion

  En guide producerad i samarbete med Svenska Journalistförbundet som är full av fallstudier, lösningar och konkreta tips på hur journalister, arbetsledning och andra som hanterar känslig information kan skydda sitt material och sina källor i det dagliga arbetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-12 Skapad:2012-10-31
 2. Webbsida

  Publicistguiden

  I korta och lättförståeliga texter med tydliga exempel går guiden igenom vad som utmärker – och hur man själv skriver – olika typer av journalistiska texter. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-12 Skapad:2018-12-11
 3. Artikel

  Ladda ner fria foton

  Att hitta bilder av hög kvalitet, gratis kan vara en mödosam uppgift. Här tipsar vi om fyra stora bra bildarkiv där det är helt ok att ladda ner foton ifrån. Om du vara på den säkra sidan alltså.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-11 Skapad:2018-11-20
 4. Webbsida

  Filmskola - Voodoofilm

  Filmskolan presenterar generöst olika grundläggande moment i hur man gör film.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2019-01-24 Skapad:2004-02-11
 5. Webbsida

  Källkritik på internet

  En sammanfattande handledning där du kan beta av ett avsnitt i taget. Ger ökad mediemedvetenhet och många tips även för den rutinerade nätanvändaren.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-15 Skapad:2014-11-12
 6. Artikel

  Det nya medielandskapet

  Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem. Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens. Här tipsar vi om hur du kan börja resan in i det nya medielandskapet med fakta, utbildningspaket och filmer från seriösa aktörer. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-09 Skapad:2015-02-11
 7. Webbsida

  UR Skola - Kunskapsbanken

  Hundratals inspirerande program för alla som vill berika sitt kunnande.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2019-01-09 Skapad:2007-05-06
 8. Webbsida

  Lär om medier

  En sajt om medveten medieanvändning. Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. Här finns övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-09 Skapad:2014-02-17
 9. Webbsida

  Etiska regler för medieproducenter

  Förutom lagar finns det etiska regler för medieproducenter – branschöverenskommelser där man beslutat hur olika medieinnehåll får vara utformade, till exempel i förhållande till reklam.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-09 Skapad:2018-01-31
 10. Artikel

  Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka?

  Ordet källkritik kan ge en felaktig bild av vad det handlar om. Kritisk granskning är bättre. För i det dagliga mötet med olika medier har vi stor användning av att vara kritiska och diskutera sannolikhet, syfte, relevans och avsändare. Här finns tips, fakta och övningsmaterial för att träna upp det kritiska seendet. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-12 Skapad:2010-05-07
 11. Webbsida

  Internetkunskap

  Vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Mycket användbart för unga vuxna, pedagogisk personal och föräldrar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-10 Skapad:2018-03-12
 12. Artikel

  Informationskunnighet - lektionsupplägg

  Informationssökning och ett kritiskt förhållningssätt hänger ihop. Det handlar om att ta makten över sitt eget sökande. Nu finns flera seriösa sajter som riktar sig till pedagoger. Allt för att vi skall bli bättre på att reflektera när vi söker. Vi berättar vilka de är och vad som skiljer dem åt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-05 Skapad:2018-05-07
 13. Webbsida

  Bad News Game

  Hur långt kan du gå för att sprida felaktiga nyheter? I det här spelet tar du rollen som en spridare av fejknyheter. Bad News är ett spel men samtidigt ett verktyg för att diskutera etik, desinformation, konspirationsteorier med mera.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-04 Skapad:2018-12-03
 14. Webbsida

  Mediebudorden - Lathund för en smartare mediekonsumtion

  Hela världen finns på internet och rent statistiskt går varje upptänklig åsikt att hitta. Det gör dem inte mer representativa eller viktiga att lyfta fram. Mediernas budord är ett material som vill hjälpa dig som mediekonsument att förstå medieflödet och de fenomen som återkommer där.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-03 Skapad:2018-02-27
 15. Artikel

  Digitaliseringskonferens 2018

  Digitaliseringen påverkar oss alla och kunskap om digitalisering och praktiskt handlag med teknik är idag en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Folkhögskolornas digitaliseringskonferens 2018 riktade sig till lärare och skolledare inom folkhögskolan och gav möjlighet till fördjupad kunskap och nyttiga erfarenhetsutbyten under eftermiddagens workshop.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-03 Skapad:2018-10-02