Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Media & IT

Visar 15 av 242 träffar på Media & IT

Sortera på:
 1. Webbsida

  Podcasting

  Kort förklaring av fenomenet podcasting och hur det kan användas i utbildningssammanhang där föreläsningar, inlämningsuppgifter, examinationer görs i form av ljudfiler. Exempel att lyssna på. Direktlänk > Verktygslådan > Podcasting

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-12-31
 2. Webbsida

  Podcasting

  Med hjälp av två filmklipp och en artikel ges en ingående beskrivning av podcasting. Filmklippen innehåller både grundläggande information och konkreta exempel på hur podsändningar kan användas i kurser. Artikeln beskriver för- och nackdelar, möjligheter och begränsningar samt har en gedigen referenslista.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2009-10-26
 3. Sociala med!er

  Sociala med!er vill ge oerfarna internetanvändare möjligheter att skapa sig en grundläggande kunskap om vår tids sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter, Bloggar och mycket mer.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-05
 4. Artikel

  Orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola

  Vår avsikt var att utveckla en orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola som de skulle kunna gå igenom före kursstart.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 5. Artikel

  Site ITiS

  Ett gemensamt undersökande arbete kring Internet, som syftar till att bli mer bekant med relevanta internetsidor som har med specifika ämnesområden att göra.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 6. Artikel

  Det går att lära gamla hundar att sitta!

  Vår tanke med detta ITiS-projekt är att få kursdeltagarna, som i detta fall är pensionärer, att bli nyfikna på att hämta information från Internet och att bli vana vid att använda datorn som redskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-12
 7. Artikel

  Sökning, källkritik och hypertextualitet på Internet

  Idén med vårt projekt var att först öka projektgruppens kompetens när det gäller informationssökning och källkritik på Internet,

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 8. Artikel

  Kritiskt tänkande på Internet

  På Hagabergs folkhögskola hade vi alltmer börjat uppmärksamma att många elever hade ett okritiskt förhållningssätt till informationssökning på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 9. Artikel

  Kommunikation med dator - hot eller möjlighet?

  Genom ITiS-projektet vill vi skapa system för en bättre internkommunikation på skolan. Att via e-mail, skutan, MS Outlook m.m. finna arbetssätt som underlättar detta.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 10. Att göra TV - inte så svårt som det låter

  Introduktion till den ädla konsten att producera TV.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-03-10
 11. Artikel

  Olika faktakällors bristande relevans, sanningshalt och samstämmighet

  Målet för projektet har varit att att eleverna skall lära sig ett kritiskt förhållningssätt till de källor man får fram via internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 12. Artikel

  ITiden - informationsvärderingsprojektet 99/00

  Hjälmareds folkhögskola har utvecklat modeller för källkritik på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-02-09
 13. Artikel

  Allmän bildning

  Det övergripande IT-syftet både för arbetslaget och för de studerande är att få grundläggande kännedom om källkritik, etik och upphovsrätt.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 14. Webbsida

  Publicistklubben

  Klubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Man anordnar debatter i aktuella mediefrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-28
 15. Webbsida

  Offentlighetsprincipen

  Regeringskansliet informerar kort och koncist om offentlighetsprincipen. Även länkar till sidor om sekretess och meddelarskydd.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-04-17