Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Salaams vänner

Salaams vänner handlar om religionsdialog på ungdomars villkor. Bakom står Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, två trosbaserade fredsrörelser som påbörjat ett frukbart samarbete. Idag finns cirka femtio workshopledare att kontakta för dig som vill veta mer om religionernas fredsbudskap.

Salaams vänner. Det lät bekant. Så här var det. Jag var på väg till Kairo för att skriva om den arabiska våren. En vän gav mig en artikel om ett utbyte mellan egyptiska och svenska ungdomar. Tänkte ta kontakt men andra bestyr kom i vägen. Nu är jag på väg.

Kerstin Bergeå tar emot i Ekumeniska huset vid Alviks torg, Stockholm. Hon är sedan tre år tillbaka projektledare för Salaams vänner, ett projekt mellan Kristna fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. På hennes tunna munkjacka står med stora bokstäver: Fred, Dialog, Civilkurage.
– Det är precis vad vi håller på med, säger Kerstin, vänder sig om och visar upp en ryggtavla med samma ordmix.
Hon är verksam i Kristna fredsrörelsen, en icke-våldsrörelse med nästan hundra år på nacken. Äntligen hade de fått en muslimsk motsvarighet!

Låt oss börja med begreppen.
– Många pratar om religionsdialog, men vi gör det i praktiken. Vårt projekt är unikt, det riktar sig till ungdomar och bygger på ett samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser, säger hon.
Kerstin framhåller det genuina mötet mellan ungdomar med olika tro, att det aldrig är en fråga om att övertala någon annan. Snarare om att växa i sin tro.
Fredsbegreppet handlar inte i första hand om lösningar på världens konflikter eller teorier inom freds- och konfliktforskningen.
– Vi fokuserar på fred i det lilla, exempelvis kränkningar i vardagen och hur det kan förebyggas, säger hon.
Ungdomsutbildarna leder övningar i hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer. Då ligger civilkurage nära till hands.
– Det handlar om att våga stå upp, agera och inse att du alltid har ett aktivt val. Vi arbetar med praktiskt ickevåld och visar på hur man kan förvandla destruktiva beteenden till samarbete, säger hon.

Idag pratas mycket om tolerans och respekt, men Salaams vänner vill gå bortom dessa begrepp.
– Vi vill möta varandra med ömsesidig nyfikenhet. Målet är ett samhälle där den religiösa mångfalden får plats, säger hon, bläddrar i broschyren på bordet och läser ett citat från workshopledaren Zuraiya Longdewa.
”Inom Salaams vänner använder vi våra skillnader som en styrka. Vi vill inspirera ungdomar till att jobba för ett bättre samhälle.”
– Det är skillnaderna som skapar det unika och mångfald. Att våga gå bortom likheterna som ju också är många. Det är vår erfarenhet, säger Kerstin.

 

Zuraiya är bara en av nästan femtio ungdomsutbildare runtom i landet. De förväntas kunna förmedla religionernas fredsbudskap genom workshops. Till hjälp har de olika övningar och rollspel de lärt sig från utbildningen. I en workshop deltar alltid en kristen och muslimsk ungdom.

– Deras framträdande lämnar alltid det starkaste intrycket. De personifierar freden, säger Kerstin.
Hur kan ett upplägg se ut? undrar jag.
– Det kan vara en temadag eller tre workshops utspridda vid olika tillfällen. Vi vill gärna följa upp, men det kan absolut också vara ett workshop tillfälle, berättar Kerstin.
Hittills har det framför allt funnits en efterfrågan från gymnasieskolor. Tidigare har man kunnat erbjuda kostnadsfria workshops, men nu framöver kommer det att kosta en tusenlapp per tillfälle.
Till stöd för workshopledarna finns ett femtontal coacher som fungerar som mentorer för ungdomarna.

Projektsamarbetet symboliserar den nya form av religionsdialog som vuxit fram under senare år: ungdomlig, underifrån, förankrad i vardagen och praktiskt inriktad.
– Vi har alltid sökt efter en muslimsk systerorganisation, men den har aldrig existerat, säger hon.
Det efterlängtade ögonblicket uppstod våren 2008 när organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) såg dagens ljus i samband med projektet att främja islamsk fredskultur.
– Vi träffade SMFR och diskuterade framtida utmaningar i dagens Sverige. Insåg att vi kunde göra något konkret tillsammans, berättar hon.
De skrev ihop en projektansökan och beviljades pengar från Allmänna Arvsfonden. Salaams vänner rullade igång 2010 och har nu pågått i tre år.
– Det är en vital rörelse, så för oss har det bara varit positivt. Samarbetet har givit oss inspiration och en bra ingång till dagens ungdomsgrupper, säger Kerstin.

Förutom Salaams vänner samarbetar organisationerna även med andra aktiviteter, exempelvis som att arrangera ett ramadanbord för riksdagsledamöterna och arrangera gatuteater och bönemanifestationer för religionsfrihet under Almedalsveckan på Gotland.

Egypten, hur gick det?
– Det gick bra, vi träffade unga egyptiska demokratiaktivister. I höstas kunde vi bjuda tillbaka. Ett tjugotal egyptier kom på besök, föreläste och deltog i kurser om ickevåld och demokrati, avslutar Kerstin.

Länkar/blogg
Kristna Fredsrörelsen
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Salaams vänner - blogg
Youtube (Salaams vänner) 

Text: Jan Pettersson
Bild: Jan Pettersson, Salaams Vänner