Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Multireligiösa guider

Ett nätverk av unga människor som erbjuder konferenser, skolor och arbetsplatser work-shops för att bekanta sig med religionernas seder, tro och platser. Det kan exempelvis handla om slöjor, turbaner, religiösa fester och matregler.

Till sin hjälp har guiderna religiösa föremål från den multireligiösa resväskan samt videofilmer, spännande tester och annat pedagogiskt material. Guiderna tar också gärna med grupper till synagogor, tempel, kyrkor och moskéer.