Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Språk, tro och religion

Hemsida med existensiellt perspektiv på religiositet, tro och kristendom.

På hemsidan finns utlagt teologiska artiklar, de olika trosbekännelserna, budorden med diskussionsmaterial plus samlade debatter som berör kristendom. Sidorna orienterar sig inom en existentiell syn på olika kristna teman.