Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

 Medieval Pilgrimage (medeltida pilgrimsvandringar)

Här finner du beskrivningar av de medeltida pilgrimsvandringarna.

Webbplatsen beskriver motiven till vandringarna, hur den kyrka såg ut som rymde pilgrimsvandringarna, vilka reliker som förekom, vilka platser vandrade till, hur vandringarna gick till och vilka legender som berättades.