Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning

Tidskriften samlar skribenter som representerar katolska, ortodoxa, lutherska och frikyrkliga traditioner.

På hemsidan kan man hitta vilka nummer som kommit ut och innehållet i dessa. Där finns också korta presentationer av Skribenterna. Kort om retreat och även utlagt program över planerade retreater, seminarier och pilgrimsresor. Det finns inga artiklar utlagda på hemsidan.