Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svenska Kyrkan

Tidigare Sveriges statskyrka, idag ett fristående trossamfund med en gemensam webplats för hela Svenska Kyrkan.

På hemsidan kan man läsa kommande Söndagens bibelläsning plus betraktelse. Sidan har fakta och statistik över medlemskap, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Där finns också frågor och artiklar om tro och relgion i samhälle i kyrkan. Webplatsen har även en sökmotor som rör allt inom Svenska kyrkan.