Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Evangelisk Luthersk Mission

Föreningen inriktar sig på mission och kamp för bibeltro i världen.

På sidan kan man läsa om föreningens historia och utveckling med information om aktuella händelser. Det finns även en karta där man kan klicka sig fram för att finna lokala missionsgårdar, församlingar etc. Flera artiklar finns utlagda om föreningens verksamhet i Sverige och utomland.