Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse med en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

På EFS:s hemsida kan du läsa om vilka de är och deras historia. Även om deras arbete i Sverige och missionsarbete utomlands. Man kan läsa mer om hur de teologiskt och organisatoriskt skiljer sig från andra kristna rörelser.