Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Equmeniakyrkan

En officiell hemsida för kyrkan och församlingarna.

Sidan kyrkans olika delar och verksamhet. Sidan har en egen kalender över program och händelser som äger rum i Sverige och utomlands. Man kan ladda hem en pdf-fil med 87 frågor och svar om Metodistkyrkan. De har även en egen tidskrift eller nyhetsbrev Sändebudet som man också kan tanka hem i pdf-format.