Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Evangeliska Frikyrkan

Sidan representerar den organisation som är en sammanslutning av Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen.

Evangeliska Frikyrkan utgör en samverkan mellan de olika församlingarna och de gamla samfunden vad gäller arrangemang, mission, teologi och vision. På hemsidan kan man läsa om deras verksamhet samt få aktuell information.