Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bibelfrågan

Har du en fråga om bibeln och kristen tro? Här kan du söka bland svaren på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia, det heliga landet, Jesu liv med mera

Här är några av de vanligaste frågorna - gamla och nya:
o Hur länge har man firat Jesu födelse - och varför just den 25 december?
o Om Betlehemsstjärnan var en planetkonjunktion, hur kunde den då gå framför de vise männen till stallet i Betlehem?
o Finns det några historiska, ickebibliska belägg för att Herodes dödade barnen i Betlehem?
o Vad säger bibeln om änglarna och deras uppgifter?
o Finns det några historiska källor som talar om någon landsomfattande skattskrivning på order av kejsar Augustus?
o Fanns verkligen Josefs och Marias hemstad Nasaret på den tiden?