Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bibel 2000

Den nya svenska bibelöversättningen tillgänglig via Internet på denna sida. Här kan man ta del av Bibelns innehåll på flera olika sätt.

Förutom gamla och nya Testamentet och apokryferna finns också Hittlistan som är ett redskap om man söker bibelställen där ett visst tema belyses.