Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

24-7 Prayer – non-stop prayer across the nations

Internationell webplats för kristna att be tillsammans. På engelska.

Webplatsen fungerar som samlingsplats för böner och det finns olika listor med aktuella händelser och personliga ämnen. Folk lägger upp böneämnen direkt eller kontaktar varandra genom olika intressen och har bönegemenskap via mail. Man kan ta reda på vilka som är den lokala bönegruppen. Det finns även en delsida som är ett nätverk av så kallade “boiler rooms” (=pannrum). Dessa är verkställande rum och har aktiv bön i 24 tim om dygnet året runt. De finns utplacerade i stora städer världen över.